انجمن عکاسان ایران فراخوان نخستین مجمع عمومی سال ۱۳۹۸ انجمن عکاسان ایران را به شرح زیر اعلام کرد.
با توجه به پایان یافتن زمان فعالیت هیات مدیره دوره سوم و بر اساس (ماده ۹ مجمع عمومی)، (ماده ۱۷ هیات مدیره) و (ماده ۲۰ بازرس)، اساسنامه انجمن عکاسان ایران، نخستین مجمع عمومی برای انتخاب هیات مدیره و بازرس دوره چهارم در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، با دو روش همزمان، حضوری برای اعضا ساکن در تهران و اینترنتی برای اعضا ساکن در شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

زمان و مکان برگزاری متعاقبا” اطلاع رسانی خواهد شد.
دستور جلسه:
۱- ارائه گزارش هیات مدیره دوره سوم و بازرس
۲- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیات مدیره
۳- انتخاب اعضا هیات مدیره دوره چهارم و بازرس

شرایط درخواست نامزد شدن در چهارمین دوره هیات مدیره انجمن عکاسان ایران:
۱- عضو اصلی انجمن و دارای کارت عضویت با تاریخ اعتبار
۲- حداقل سن ۳۰ سال تمام (متولدین پیش از تاریخ ۱۳۶۷/۲/۱۳)
۳- حضور نامزد در روز برگزاری انتخابات در جلسه مجمع عمومی
۴- چنانچه اعضای ساکن در شهرستان خواهان نامزدی در انتخابات هستند، باید امکان حضور هر دو هفته یکبار در جلسات هیات مدیره که در دفتر انجمن در شهرستان تهران برگزار می‌شود را داشته باشند.
۵- تکمیل فرم تقاضا نامزدی چهارمین دوره هیات مدیره و بازرس انجمن عکاسان ایران از طریق سایت انجمن

درخواست ثبت نام نامزدی چهارمین دوره هیات مدیره و بازرس