مهلت ثبت نام عضویت در انجمن عکاسان ایران تا ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸ تمدید شد.

عکاسان علاقمند برای عضویت در انجمن عکاسان ایران، تا ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸ می‌توانند در سایت انجمن ثبت نام کنند و مدارک و مستندات خود را ثبت کنند.

انجمن پس از بررسی درخواست‌های ثبت شده، نتایج عضویت متقاضیان را اعلام می‌کند.

انجمن عکاسان ایران، هر سال، در دو نوبت ثبت نام از متقاضیان عضویت دارد.