انجمن عکاسی میراث فرهنگی عضو می‌پذیرد.

این انجمن به منظور تحقق اهداف مندرج در اساس نامه و پیرو مصوبه سال ۱۳۹۶ هیات مدیره، در راستای اجرای صحیح مفاد مندرج در ماده ۱۰ اساسنامه انجمن هر سال در تیر و بهمن ماه، از میان متقاضیان عضویت، افرادی را به عنوان عضو جدید می‌پذیرد.

در هر دوره متقاضیان، مشخصات، آثار و اسناد خود را بر اساس ضوابط مندرج در سایت انجمن بارگذاری کرده و «کارگروه عضویت، امور رفاهی و خیریه» پس از بررسی تقاضا، سوابق هنری و آثار متقاضیان با توجه به معیارهای آیین نامه‌های انجمن، افرادی را به عنوان عضو جدید پذیرش می‌کند.‬‬‬‬

از شرایط عضویت در این انجمن دارا بودن حداقل سن ۱۵ سال برای عضویت رسمی موقت و حداقل ۳۰ سال برای عضویت رسمی اصلی، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و فعالیت‌های هنری، نداشتن سوء شهرت حرفه‌ای و اجتماعی، احراز شرایط عضویت مندرج در اساسنامه، ثبت نام در سایت، احراز حداقل امتیاز مصوب شرایط عضویت، پرداخت هزینه ارزیابی و ارسال ۲۰ عکس مرتبط با حوزه میراث فرهنگی و گردشگری (طبیعت و حیات وحش، معماری و مناظر شهری، مردم نگاری) است.

اولین دوره عضویت سال ۱۳۹۸ از تاریخ ۲۰ تیر تا ۱۵ مرداد برای متقاضیان در نظر گرفته شده و علاقمندان و هنرمندان عکاس که متقاضی حضور در این انجمن هستند برای اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت انجمن عکاسی میراث فرهنگی مراجعه کنند.

ثبت نام این دوره در پایان روز ۱۵ مرداد بسته شده و اسامی پذیرفته شدگان نهایتاً تا ۱۵ شهریور برای طی مراحل بعدی اعلام خواهد شد.