ثبت نام کاندیداهای هیأت مدیره انجمن عکاسان ایران از ۱۰ آبان ماه آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، آن دسته از اعضای انجمن عکاسان ایران که تمایل دارند کاندیدای هیأت مدیره انجمن شوند، می‌توانند از ۱۰ تا ۲۵ آبان ماه در وبسایت انجمن عکاسان ایران ثبت نام کنند.

مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران برای انتخاب هیأت مدیره انجمن، اول آذرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

مطابق اساسنامه انجمن عکاسان ایران، هیأت مدیره انجمن دارای هفت عضو اصلی، سه عضو علی‌البدل، یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل است که در مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می شوند. در صورت استعفاء و یا سلب شرایط عضو اصلی هیأت مدیره، عضو علی‌البدل جایگزین می‌شود.

سیف‌الله صمدیان، فرزاد هاشمی، مسعود زنده روح کرمانی، محمدمهدی رحیمیان، حسن غفاری، افشین شاهرودی، محسن راستانی، مجید ناگهی، سعید دستوری و سید عباس میرهاشمی اعضای فعلی هیأت مدیره و کمال‌الدین شاهرخ، بازرس اصلی و بابک برزویه، بازرس علی‌البدل فعلی انجمن عکاسان ایران هستند.