مسابقه بین‌المللی عکاسی مسکو (The Moscow International Foto Awards) (مخفف: MIFA) از زیر مجموعه‌های گروه فرمانی که ریاست آن را یک ایرانی با نام حسین فرمانی به‌عهده دارد، برگزیدگان سال ۲۰۲۰ را اعلام کرد.

این مسابقه طی فراخوانی بین‌المللی در ۱۰ بخش عکاسی تبلیغاتی، عکاسی معماری، کتاب، ادیتوریال، رخدادها، فاین‌آرت، طبیعت، مردم، عکاسی علمی و پرتفلیو، از عکاسان جهان دعوت به عمل آورده بود. در نهایت، برندگان هر یک از این بخش‌ها و دو برنده‌ی اصلی با عنوان «عکاس سال» از میان عکاسان حرفه‌ای و «استعداد نوظهور سال» از میان عکاسان غیرحرفه‌ای (آماتور و دانشجو) انتخاب شدند.  

حسین فرمانی بنیان‌گذار میفا و گروه فرمانی، درباره‌ی برندگان امسال مسابقه عکاسی مسکو گفته است: «اکنون بیش از هر زمان دیگری، عکاسی نقش مهمی در گفتن حقیقت بدون سانسور درباره‌ی آنچه در سیاره‌ی ما اتفاق می‌افتد و همچنین انتقال ما به دنیای احتمالات و تخیل دارد. برندگان امسال نگاهی فوق‌العاده به داستان‌هایی که برایشان پراهمیت است ارائه دادند. آنها جهان را در تمام اشکال به ما نشان می‌دهند، هم درد و هم زیبایی را منعکس می‌کنند. من خیلی خوشحالم و به انتخاب این هنرمندان رویاپرداز افتخار می‌کنم.»

Isabella Tabacchi عکاس سال 2020 مسابقه عکاسی مسکو. از مجموعه‌ی «کامچاتکا: ژرفای زمین» (2019)، رتبه اول بخش «طبیعت» (حرفه‌ای)
Isabella Tabacchi عکاس سال ۲۰۲۰ مسابقه عکاسی مسکو. از مجموعه‌ی «کامچاتکا: ژرفای زمین» (۲۰۱۹)، رتبه اول بخش «طبیعت» (حرفه‌ای)

Isabella Tabacchi عکاس سال 2020 مسابقه عکاسی مسکو. از مجموعه‌ی «کامچاتکا: ژرفای زمین» (2019)، رتبه اول بخش «طبیعت» (حرفه‌ای)
Isabella Tabacchi عکاس سال ۲۰۲۰ مسابقه عکاسی مسکو. از مجموعه‌ی «کامچاتکا: ژرفای زمین» (۲۰۱۹)، رتبه اول بخش «طبیعت» (حرفه‌ای)

عکاس سال MIFA

عکاس ایتالیایی Isabella Tabacchi با مجموعه‌ی «کامچاتکا: ژرفای زمین» (۲۰۱۹) توانست نظر هیأت داوران مسابقه بین‌المللی عکاسی مسکو را جلب کند و مقام اول بخش حرفه‌ای با عنوان «عکاس سال» را کسب کرد. این پروژه نگاهی به شبه‌جزیره‌ی ناشناخته‌ی کامچاتکا (Kamchatka) در شرق روسیه دارد، یک سرزمین درحال‌تغییر با طبیعت بکر و خطرناک در میان جنگل‌ها و آتشفشان‌ها.

Karoline Schneider استعداد نوظهور سال 2020 مسابقه عکاسی مسکو. از مجموعه‌ی «گلابی‌ها در بعدازظهر» (2010 – 2018)، رتبه اول بخش «مردم» (غیرحرفه‌ای)
Karoline Schneider استعداد نوظهور سال ۲۰۲۰ مسابقه عکاسی مسکو. از مجموعه‌ی «گلابی‌ها در بعدازظهر» (۲۰۱۰ – ۲۰۱۸)، رتبه اول بخش «مردم» (غیرحرفه‌ای)

Karoline Schneider استعداد نوظهور سال 2020 مسابقه عکاسی مسکو. از مجموعه‌ی «گلابی‌ها در بعدازظهر» (2010 – 2018)، رتبه اول بخش «مردم» (غیرحرفه‌ای)
Karoline Schneider استعداد نوظهور سال ۲۰۲۰ مسابقه عکاسی مسکو. از مجموعه‌ی «گلابی‌ها در بعدازظهر» (۲۰۱۰ – ۲۰۱۸)، رتبه اول بخش «مردم» (غیرحرفه‌ای)

استعداد نوظهور سال MIFA

جایزه مقام اول بخش غیرحرفه‌ای با عنوان «استعداد نوظهور سال» به Karoline Schneider از آلمان برای مجموعه پرتره‌هایش با عنوان «گلابی‌ها در بعدازظهر» اهدا شد. این عکاس درباره‌ی مجموعه‌اش که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ تهیه شده، گفته است: «تمرکز هنری‌ام روی پرتره به‌معنای بسیار عام‌ترش است: همیشه به‌دنبال ویژگی خاص سوژه‌ام هستم، خواه این سوژه انسان باشد، شی‌ء یا یک موقعیت.»

برندگان بخش‌های مختلف مسابقه

Nicholas Duers. از مجموعه‌ی Elite Traveler 01، رتبه اول بخش «تبلیغات-محصولات» (حرفه‌ای)
Nicholas Duers. از مجموعه‌ی Elite Traveler 01، رتبه اول بخش «تبلیغات-محصولات» (حرفه‌ای)

Zhou Peng. عطر خواستنی، رتبه اول بخش «تبلیغات» (غیرحرفه‌ای)
Zhou Peng. عطر خواستنی، رتبه اول بخش «تبلیغات» (غیرحرفه‌ای)

Alain Schroeder. از مجموعه‌ی «نجات اورانگوتان‌ها ادامه دارد»، رتبه اول بخش «ادیتوریال-محیط زیست» (حرفه‌ای)
Alain Schroeder. از مجموعه‌ی «نجات اورانگوتان‌ها ادامه دارد»، رتبه اول بخش «ادیتوریال-محیط زیست» (حرفه‌ای)

Marco Marcone. از مجموعه‌ی «هنرمندان جوان»، رتبه اول بخش «ادیتوریال-ورزشی» (غیرحرفه‌ای)
Marco Marcone. از مجموعه‌ی «هنرمندان جوان»، رتبه اول بخش «ادیتوریال-ورزشی» (غیرحرفه‌ای)

Carlos Gamez De Francisco. از مجموعه‌ی «پروانه‌هایی در دل»، رتبه اول بخش «فاین‌آرت-پرتره» (حرفه‌ای)
Carlos Gamez De Francisco. از مجموعه‌ی «پروانه‌هایی در دل»، رتبه اول بخش «فاین‌آرت-پرتره» (حرفه‌ای)

Karoline Schneider. از مجموعه‌ی Still، رتبه اول بخش «فاین‌آرت-استیل‌لایف» (غیرحرفه‌ای)
Karoline Schneider. از مجموعه‌ی Still، رتبه اول بخش «فاین‌آرت-استیل‌لایف» (غیرحرفه‌ای)

Jose Roberto Bassul. کتاب «درباره‌ی هیچ»، رتبه اول بخش «کتاب-فاین‌آرت» (حرفه‌ای)
Jose Roberto Bassul. کتاب «درباره‌ی هیچ»، رتبه اول بخش «کتاب-فاین‌آرت» (حرفه‌ای)

Cara Louwman. از کتاب «ریشه دواندن، ریشه شدن»، رتبه اول بخش «کتاب-فاین‌آرت» (غیرحرفه‌ای)
Cara Louwman. از کتاب «ریشه دواندن، ریشه شدن»، رتبه اول بخش «کتاب-فاین‌آرت» (غیرحرفه‌ای)

Gavin Smart. از مجموعه‌ی «خاطرات انزوا»، رتبه اول بخش «مردم-پرتره» (حرفه‌ای)
Gavin Smart. از مجموعه‌ی «خاطرات انزوا»، رتبه اول بخش «مردم-پرتره» (حرفه‌ای)

Stacy Cain. از مجموعه‌ی «ایگی چیو»، رتبه اول بخش «طبیعت-حیوانات خانگی» (غیرحرفه‌ای)
Stacy Cain. از مجموعه‌ی «ایگی چیو»، رتبه اول بخش «طبیعت-حیوانات خانگی» (غیرحرفه‌ای)

Ekaterina Busygina. زاویه‌ی از پایین به بالا، گلکسی سوهو، رتبه اول بخش «عکاسی معماری-فضای داخلی» (حرفه‌ای)
Ekaterina Busygina. زاویه‌ی از پایین به بالا، گلکسی سوهو، رتبه اول بخش «عکاسی معماری-فضای داخلی» (حرفه‌ای)

Maik Koerhuis. از مجموعه‌ی «روشنی در شهر تیره»، رتبه اول بخش «معماری-ساختمان» (غیرحرفه‌ای)
Maik Koerhuis. از مجموعه‌ی «روشنی در شهر تیره»، رتبه اول بخش «معماری-ساختمان» (غیرحرفه‌ای)

Angel Navarrete. از مجموعه‌ی «هیوگو، داستان یک قلب»، رتبه اول بخش «عکاسی علمی-پزشکی» (حرفه‌ای)
Angel Navarrete. از مجموعه‌ی «هیوگو، داستان یک قلب»، رتبه اول بخش «عکاسی علمی-پزشکی» (حرفه‌ای)

Cain Shimizu. پرواز آکروباتیک، رتبه اول بخش «عکاسی علمی-فناوری» (غیرحرفه‌ای)
Cain Shimizu. پرواز آکروباتیک، رتبه اول بخش «عکاسی علمی-فناوری» (غیرحرفه‌ای)

Yu-Ju Lin. از مجموعه‌ی «انجماد زمان»، رتبه اول بخش «رخدادها-موسیقی» (حرفه‌ای)
Yu-Ju Lin. از مجموعه‌ی «انجماد زمان»، رتبه اول بخش «رخدادها-موسیقی» (حرفه‌ای)

Chin-Fa Tzeng. رتبه اول بخش «رخدادها-عروسی» (غیرحرفه‌ای)
Chin-Fa Tzeng. رتبه اول بخش «رخدادها-عروسی» (غیرحرفه‌ای)

Carlos Folgoso Sueiro. از مجموعه‌ی «زمین درخشان»، رتبه اول بخش «پرتفلیو-شخصی» (حرفه‌ای)
Carlos Folgoso Sueiro. از مجموعه‌ی «زمین درخشان»، رتبه اول بخش «پرتفلیو-شخصی» (حرفه‌ای)

Michael Knapstein. از مجموعه‌ی «خاطرات غرب میانه‌ی آمریکا»، رتبه اول بخش «پرتفلیو-فاین‌آرت» (غیرحرفه‌ای)
Michael Knapstein. از مجموعه‌ی «خاطرات غرب میانه‌ی آمریکا»، رتبه اول بخش «پرتفلیو-فاین‌آرت» (غیرحرفه‌ای)

به عکاس سال MIFA، سه هزار دلار جایزه نقدی و یک کمک نقدی به همین میزان به مؤسسه خیریه‌ی منتخب عکاس اهدا می‌شود. همچنین دو هزار دلار جایزه نقدی به استعداد برتر MIFA و یک کمک نقدی دو هزار دلاری به مؤسسه خیریه‌ی برگزیده‌ی او تعلق می‌گیرد.

آثار تمامی برندگان و برگزیدگان این مسابقه را می‌توانید در گالری برندگان وبسایت MIFA مشاهده کنید.

گروه فرمانی به ریاست حسین فرمانی که سال گذشته دو مرکز هنری با نام‌های «خانه استیو» و «فضای هنری هشت چشمه» را در کاشان تأسیس کرده است، از سال ۱۹۸۵ شروع به کار کرده و از طریق برپایی مسابقات، جوایز و نمایشگاه‌های مختلف اقدام به توسعه و تبلیغ عکاسی، طراحی و معماری در سراسر جهان می‌کند.