Stéphane Passet. پاریس، ۱۹۱۴

نمایشگاه «پاریس ۱۹۱۰ – ۱۹۳۷: نگاهی به کلکسیون آلبر کان» با نمایش عکس‌هایی از شهر پاریس که طی پروژه بزرگ «آرشیو سیاره» تهیه شده‌اند، از ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ (۱۶ سپتامبر ۲۰۲۰) در موزه شهر معماری و میراث در پاریس میزبان علاقه‌مندان است.

پروژه «آرشیو سیاره» حاصل تلاش بانکدار فرانسوی آلبر کان (Albert Kahn) (1860 – ۱۹۴۰) است. به‌گفته‌ی Jean Brunhes، مدیر علمی این پروژه، آرزوی کان این بود که «در دوران مهم تغییراتی که بسیار محسوس و گریزناپذیر هستند، گزارشی از زندگی بشر به دست دهد».

کان با هدف مستندکردن تنوع شرایط انسانی با عکس‌های رنگی، در پروژه‌ی عظیم «آرشیو سیاره» (۱۹۰۹ – ۱۹۳۱) گروهی از عکاسان را استخدام و آنها را به بیش از پنجاه کشور اعزام کرد. آنها در نهایت چیزی در حدود ۷۲.۰۰۰ صفحه‌ی اُتُکرُم (اولین فرآیند رنگی موفق از نظر تجاری) تهیه کردند. این پروژه از اولین پروژه‌های عکاسی مستند در جهان است که به‌شکل رنگی انجام گرفته.

مجموعه‌ی «پاریس» از پروژه‌ی «آرشیو سیاره» یکی از مهمترین آرشیوهای عکاسی از این شهر در اوایل قرن بیستم است. عکس‌های این مجموعه نشانگر پیوندهای درونی با آن دسته از مسائل بزرگ شهری است که با تبدیل این پایتخت به شهری مدرن رخ داده. نمایشگاه «پاریس ۱۹۱۰ – ۱۹۳۷» نشان‌دهنده‌ی روند تغییرات پاریس است: از پایتخت بی‌زمان به کلان‌شهر آینده.

Frédéric Gadmer. پاریس، 1914
Frédéric Gadmer. پاریس، ۱۹۱۴

Auguste Léon. پاریس
Auguste Léon. پاریس

Auguste Léon. پاریس، 1928
Auguste Léon. پاریس، ۱۹۲۸

عکاس نامعلوم. پاریس
عکاس نامعلوم. پاریس

Stéphane Passet، پاریس
Stéphane Passet، پاریس

Auguste Léon. پاریس
Auguste Léon. پاریس

Stéphane Passet. پاریس، تاریخ نامعلوم
Stéphane Passet. پاریس، تاریخ نامعلوم

Auguste Léon. پاریس، 1920
Auguste Léon. پاریس، ۱۹۲۰

Auguste Léon. پاریس، 1920
Auguste Léon. پاریس، ۱۹۲۰

Auguste Léon. پاریس، 1918
Auguste Léon. پاریس، ۱۹۱۸

Auguste Léon. پاریس، 1918
Auguste Léon. پاریس، ۱۹۱۸

Frédéric Gadmer. پاریس، 1924
Frédéric Gadmer. پاریس، ۱۹۲۴

عکاس نامعلوم. پاریس، 1914
عکاس نامعلوم. پاریس، ۱۹۱۴

Frédéric Gadmer. پاریس، 1920
Frédéric Gadmer. پاریس، ۱۹۲۰

Auguste Léon. پاریس، 1920
Auguste Léon. پاریس، ۱۹۲۰

Frédéric Gadmer، 1920
Frédéric Gadmer، ۱۹۲۰

Frédéric Gadmer. پاریس، 1920
Frédéric Gadmer. پاریس، ۱۹۲۰

Auguste Léon. پاریس، 1929
Auguste Léon. پاریس، ۱۹۲۹

Auguste Léon. پاریس، 1929
Auguste Léon. پاریس، ۱۹۲۹

Auguste Léon. پاریس، 1930
Auguste Léon. پاریس، ۱۹۳۰

Frédéric Gadmer. پاریس، 1924
Frédéric Gadmer. پاریس، ۱۹۲۴