Samuel Hicks. تک‌عکس، فینالیست دسته «فتوژورنالیسم»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

برندگان مسابقه عکاسی AOP Awards 2020 مشخص شدند.

سازمان همکاری عکاسان (The Association of Photographers) از سال ۱۹۶۸ با هدف توسعه، حمایت و آموزش عکاسان در سطوح مختلف آغاز به کار کرده است. این سازمان هر ساله مسابقه‌ای را در حوزه‌ی عکاسی و ویدئو تحت عنوان Association of Photographers Awards (مخفف: AOP Awards) برگزار می‌کند.

این مسابقه در چهار بخش برگزار می‌شود:

  • بخش اول با عنوان The Photography Awards ویژه‌ی آن دسته از عکاسان حرفه‌ای است که عضو این سازمان هستند و در حوزه‌های تجاری و هنری کار می‌کنند. این بخش در دسته‌های پرتره، سبک زندگی، مُد و زیبایی، فتوژورنالیسم، محیط، استیل لایف و اشیاء، خوراک و نوشیدنی، و پروژه، داوری و کیوریت می‌شود.
  • بخش دوم با عنوان The Open Awards عرصه‌ای باز و آزاد برای همگان است، حرفه‌ای یا آماتور، تازه‌کار یا باتجربه. این بخش هیچ محدودیتی ندارد و آثار ارسالی می‌توانند عکس یا ویدئو باشند.
  • بخش سوم با عنوان The Emerging Talent Award مخصوص آن دسته از عکاسان نوظهوری است که کار عکاسی‌شان را کمتر از سه سال است که شروع کرده‌اند.
  • بخش چهارم با عنوان The Student Awards ویژه‌ی رقابت دانشجویان است برای کمک به آنها برای ورود به فضای حرفه‌ای. این بخش در سه دسته‌ی «افراد»، «مکان‌ها» و «اشیاء» داوری می‌شود.

در رقابت امسال بیش از ۳۴۰ عکس و ۱۱ ویدئو به‌عنوان برنده و فینالیست انتخاب شدند که تنوع و خلاقیت قابل توجهی را از خود به نمایش می‌گذارند. آثار برگزیده در این رقابت در ۳۶مین کتاب AOP Awards منتشر شده و در تاریخ ۱۱ ژانویه تا ۲۶ فوریه ۲۰۲۱ در فضای نمایشگاهی One Canada Square در لندن به نمایش در می‌آیند.

در ادامه نگاهی داریم به منتخبی از عکس‌های برگزیده در هر یک از چهار بخش این رقابت.

Brendan Duffy. تک‌عکس، فینالیست دسته «سبک زندگی»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Brendan Duffy. تک‌عکس، فینالیست دسته «سبک زندگی»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Any Green. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «سبک زندگی»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Any Green. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «سبک زندگی»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Todd Anthony. مجموعه‌عکس، مدال طلای دسته «سبک زندگی»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Todd Anthony. مجموعه‌عکس، مدال طلای دسته «سبک زندگی»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Matthew Shave. مجموعه‌عکس، مدال طلای دسته «مُد و زیبایی»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Matthew Shave. مجموعه‌عکس، مدال طلای دسته «مُد و زیبایی»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Dirk Rees. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «مُد و زیبایی»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Dirk Rees. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «مُد و زیبایی»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Elisabeth Hoff. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «مُد و زیبایی»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Elisabeth Hoff. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «مُد و زیبایی»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Aaron Graubart. مجموعه‌عکس، مدال طلای دسته «خوراک و نوشیدنی»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Aaron Graubart. مجموعه‌عکس، مدال طلای دسته «خوراک و نوشیدنی»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Tal Silverman. مدال  نقره دسته «خوراک و نوشیدنی»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Tal Silverman. مدال نقره دسته «خوراک و نوشیدنی»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Ilka & Franz. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «خوراک و نوشیدنی»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Ilka & Franz. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «خوراک و نوشیدنی»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Nick Rees. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «خوراک و نوشیدنی»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Nick Rees. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «خوراک و نوشیدنی»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Nick Howe. مدال نقره دسته «محیط»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Nick Howe. مدال نقره دسته «محیط»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Christian Schmidt. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «محیط»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Christian Schmidt. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «محیط»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Martin Brent. تک‌عکس، فینالیست دسته «محیط»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Martin Brent. تک‌عکس، فینالیست دسته «محیط»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Richard Wadey. تک‌عکس، فینالیست دسته «محیط»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Richard Wadey. تک‌عکس، فینالیست دسته «محیط»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Greg White. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «محیط»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Greg White. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «محیط»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Ian Kirby. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «محیط»، بخش The Photography Awards و از برندگان بخش Discovery مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Ian Kirby. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «محیط»، بخش The Photography Awards و از برندگان بخش Discovery مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Euan Myles. مجموعه‌عکس، مدال نقره دسته «فتوژورنالیسم»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Euan Myles. مجموعه‌عکس، مدال نقره دسته «فتوژورنالیسم»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Dario Mitidieri. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «فتوژورنالیسم»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Dario Mitidieri. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «فتوژورنالیسم»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Sean Breithaupt. تک‌عکس، فینالیست دسته «فتوژورنالیسم»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Sean Breithaupt. تک‌عکس، فینالیست دسته «فتوژورنالیسم»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Sean Breithaupt. مدال طلای دسته «پرتره»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Sean Breithaupt. مدال طلای دسته «پرتره»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Klaus Mellenthin. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «پرتره»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Klaus Mellenthin. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «پرتره»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Jon Enoch. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «پرتره»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Jon Enoch. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «پرتره»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Richard Seymour. تک‌عکس، فینالیست دسته «استیل‌لایف و اشیاء»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Richard Seymour. تک‌عکس، فینالیست دسته «استیل‌لایف و اشیاء»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Richard Pullar. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «استیل‌لایف و اشیاء»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Richard Pullar. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «استیل‌لایف و اشیاء»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Florian Mueller. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «استیل‌لایف و اشیاء»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Florian Mueller. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «استیل‌لایف و اشیاء»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Florian W. Mueller. مجموعه‌عکس، مدال نقره دسته «استیل‌لایف و اشیاء»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Florian W. Mueller. مجموعه‌عکس، مدال نقره دسته «استیل‌لایف و اشیاء»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Wendy Carrig. مجموعه‌عکس، مدال طلای دسته «استیل‌لایف و اشیاء»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Wendy Carrig. مجموعه‌عکس، مدال طلای دسته «استیل‌لایف و اشیاء»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Simon Puschmann. مجموعه‌عکس، مدال طلای دسته «پروژه»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Simon Puschmann. مجموعه‌عکس، مدال طلای دسته «پروژه»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Sophie Ebrard. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «پروژه»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Sophie Ebrard. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «پروژه»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

David Short. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «پروژه»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
David Short. مجموعه‌عکس، فینالیست دسته «پروژه»، بخش The Photography Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Ron Bambridge. تک‌عکس، فینالیست بخش Open Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Ron Bambridge. تک‌عکس، فینالیست بخش Open Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Annette LeMay Burke. مجموعه‌عکس، فینالیست بخش Open Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Annette LeMay Burke. مجموعه‌عکس، فینالیست بخش Open Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Alexandro Pelaez. تک‌عکس، فینالیست بخش Open Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Alexandro Pelaez. تک‌عکس، فینالیست بخش Open Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Kenny McCracken. مجموعه‌عکس، فینالیست بخش Open Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Kenny McCracken. مجموعه‌عکس، فینالیست بخش Open Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Lewis Khan. مجموعه‌عکس، مدال طلای بخش Open Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Lewis Khan. مجموعه‌عکس، مدال طلای بخش Open Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Felicity Crawshaw. مجموعه‌عکس، فینالیست بخش Open Awards و برگزیده بخش Discovery مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Felicity Crawshaw. مجموعه‌عکس، فینالیست بخش Open Awards و برگزیده بخش Discovery مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Mieke Douglas. تک‌عکس، فینالیست بخش Emerging Talent Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Mieke Douglas. تک‌عکس، فینالیست بخش Emerging Talent Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Sander Vos. مجموعه‌عکس، فینالیست بخش Emerging Talent Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Sander Vos. مجموعه‌عکس، فینالیست بخش Emerging Talent Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Joshua Sneade. مجموعه‌عکس، مدال نقره بخش The Emerging Talent در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Joshua Sneade. مجموعه‌عکس، مدال نقره بخش The Emerging Talent در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Jesus Torio. فینالیست دسته «افراد» بخش The Student Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Jesus Torio. فینالیست دسته «افراد» بخش The Student Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Natalia Krezel. مجموعه‌عکس، مدال نقره دسته «افراد» بخش The Student Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Natalia Krezel. مجموعه‌عکس، مدال نقره دسته «افراد» بخش The Student Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Lauren Wiig-Aspland. فینالیست دسته «مکان‌ها» بخش The Student Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Lauren Wiig-Aspland. فینالیست دسته «مکان‌ها» بخش The Student Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Anna Goodchild. فینالیست دسته «مکان‌ها» بخش The Student Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Anna Goodchild. فینالیست دسته «مکان‌ها» بخش The Student Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

Rachael Andrew. فینالیست دسته «چیزها» بخش The Student Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020
Rachael Andrew. فینالیست دسته «چیزها» بخش The Student Awards در مسابقه عکاسی AOP Awards 2020

برای تماشای سایر آثار برگزیده در این رقابت به اینجا مراجعه کنید.

برای تماشای برگزیدگان بخش دانشجویان به اینجا مراجعه کنید.

Source :