سیزدهمین شماره نشریه کالوتیپ با موضوع «عکاسی و فرودستان » بهمن­ ماه ۱۳۹۹  منتشر شد.

فهرست مطالبی که در این شماره از کالوتیپ می‌خوانید:

مقدمه؛ عکاسی و فرودستان | نوشته پویا کاظمی، شکیب مجیدی

 1. عکاسی، تاریخ و مسئله‌ی فرودستی: گفتوگو با احمدرضا آزمون | مصاحبه­ کننده پویا کاظمی
 2. آیا فرودستان میتوانند دیده شوند؟ استعمار عکاسانه در یادگیری خدمت‌محور | نوشته کورتنی هرناندز | ترجمه امید آرمات
 3. اما آنها تنها فقط ابزار کار ارباب نبودند استفاده‌ی عکاسی در پرا کسیس ضداستعماری | نوشته سلست پدری | ترجمه گلرو علی­آبادی­زاده
 4. عکاسی در خدمت نظریه‌ی «اصلاح نژاد» | نوشته مرضیه احمدی
 5. تدارک یک ایده عکاسانه: تغییر «روایت کلان » فرودستی به «بیان­های موقعیتمند » در مناسبات امر جزئی به میانجی حافظه رویدادی یا اپیزودیک | نوشته کبوتر ارشدی
 6. کالبدی برای نگریستن، کالبدی برای رنج بردن: نکاتی پیرامون مفهوم تجربه زیسته و نسبت آن با بازنمایی فرودستان  | نوشته بامداد امین­زاده
 7. مغزهای کوچک زنگ‌زده یا تصویر فرودستان در هنر ایران؛ گفت‌وگو با محمدرضا مریدی | مصاحبه­ کننده شکیب مجیدی
 8. بررسی عملکرد کنش‌گرانه کاوه گلستان در بازنمایی و نمایش فرودستان با توجه به سه مجموعه عکس روسپی، کارگر و مجنون | نوشته سارا حق­ پرست
 9. نمایش عجیب و غریب‌های آمریکایی | نوشته جاناتان گرین | ترجمه وحید طباطبایی
 10. تجلی دیگری | نوشته دیوید لیوای استراوس | ترجمه امید امیدواری
 11. بازی‌ها و بازنمایی‌ها، اکسیر فرودستان قرن حاضر | نوشته حمیده پاک­رضایی

ضمائم:

 1. عکاسی ایران در سال‌های خاکستری (۱۳۰۰تا۱۳۲۰ه.ش) | محمد خدادادی مترجم­ زاده
 2. یادداشتی درباره زمانه عکاسی | مهدی حبیب­ زاده

استاد مشاور: مهدی مقیم­ نژاد
صاحب امتیاز: انجمن علمی عکاسی دانشگاه هنر تهران
مدیرمسئول: شکیب مجیدی
دبیر تحریریه: پویا کاظمی
هیئت تحریریه: مسیح یوسف­ زاده، کیمیا عسگریان
دبیر ترجمه: هدی کرمی
ویراستار: مهشید عطایی
طراح گرافیک و مدیر هنری: امید آرمات
طراح لوگو: میلاد محمدی
فضای مجازی: نگار کریم­پور، فاطمه فقیهی، هستی رفیعی
نمونه خوان: محمد آشیانی

تصویر جلد: عکس­های آلن سکولا، از سری عکس­های «سکانس­های بدون عنوان»

نسخه دیجیتال این شماره در کانال تلگرام کالوتیپ  در دسترس است.
کانال تلگرام کالوتیپ
پیج اینستاگرام کالوتیپ