یازدهمین شماره نشریه کالوتیپ خردادماه ۱۳۹۹  منتشر شد.

فهرست مطالبی که در این شماره از کالوتیپ می‌خوانید:

مقدمه‌ی سردبیر | نوشته پویا کاظمی

  1. عکاسی و کمون پاریس: نماد، اسطوره، سانسور و شناسایی | نوشته دانلد. ای.اینگلیش. | ترجمه امید آرمات
  2. عکاسی در اتحاد جماهیر شوروی | نوشته احسان صالحی
  3. انقلاب در جامعه، انفعال در عکاسی | نوشته مکس کوزلُف | ترجمه امیر خادم­حسینی
  4. جنبش دانشجویی مِی۱۹۶۸ | نوشته اَنتیگونی ممو | ترجمه  عباس نوری
  5. عکاسی مستند و جنبش نژادی سیاهان در آمریکا | نوشته حسن زین­الصالحین
  6. شلیک به قلب آمریکا | نوشته وحید طباطبایی
  7. اگر خون و خونریزی در میان باشد، خبر جنجال برانگیز است | نوشته اَنتیگونی ممو | ترجمه مرجان اخوان خرازی
  8. نصب و عزل | نوشته هوفر حقیقی
  9. انقلاب همیشگی: تصویر و تغییر اجتماعی | نوشته مهسا طباطبایی

استاد مشاور: محمد خدادادی مترجم ­زاده
صاحب امتیاز: انجمن علمی عکاسی دانشگاه هنر تهران
مدیر مسئول: پویا یاسینی
سردبیر: پویا کاظمی
دستیار سردبیر: مرجان اخوان خرازی، محمد آشیانی
دبیر ترجمه: مرجان اخوان خرازی
دبیر فضای مجازی: ندا حیدری
ویراستار: مهری رحیم ­زاده
فضای مجازی: کیمیا جهانشاهی، جمال غیاث­بیگی
همکاران بخش نشست­ها: علی دیری، محدثه جلیلی
طراح گرافیک و مدیر هنری: شمیم شومالی
طراح پوستر: امید آرمات
تصویر جلد: برگرفته از عکسهای کمون پاریس

نسخه دیجیتال این شماره در کانال تلگرام کالوتیپ  در دسترس است.
کانال تلگرام کالوتیپ
پیج اینستاگرام کالوتیپ