نمایشگاهی از عکس‌های سپیده صفی‌یاری با عنوان «گمانه» جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ در گالری پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱ گشایش می‌یابد.

نمایشگاه «گمانه»
۲۰ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
ساعات بازدید: ۱۶ تا ۲۰
نشانی: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان خردمند شمالی، کوچه هجدهم، شماره ۲۵، گالری پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱
تلفن: ۰۲۱۸۸۸۳۱۳۸۳
گالری شنبه‌ها تعطیل است.

بازدیدکنندگان این نمایشگاه بایستی پروتکل‌های بهداشتی و ایمنی را در نظر بگیرند.