مجید سعیدی عکاس مستند باسابقه ایرانی پس از سه هفته بازداشت در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی با قرار وثیقه آزاد شد.

او که ساعاتی پیش خبر از آزادی‌اش داد، در حساب اینستاگرامش نوشت: «در نهایت اتهام ۱- تبلیغ علیه نظام ۲- عکسبرداری و مستندسازی از اماکن حساس نظامی تفهیم اتهام شد و با قرار تا زمان دادگاه آزاد شدم.»

این عکاس همراه خبرنگار روزنامه شرق اعظم محبی با مجوزهای رسمی برای عکاسی از وضعیت پناهجویان افغان مرز ایران و ترکیه به این مأموریت رفته بودند که در مناطق نزدیکی مرز، جایی که به‌گفته‌ی اعظم محبی «حدود ۴۰ کیلومتر با مرز فاصله داشت» توسط نیروهای مرزی (نیروهای حفاظت از مرز) دستگیر شدند. آنها طی این بازداشت شش روز را در بازداشتگاه امنیتی ارومیه به سر بردند و سپس به زندان خوی فرستاده شدند.

منبع عکس