ششمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران به‌همت انجمن علمى و دانشجویان عکاسی دانشکده‌ی هنرهای تجسمی پردیس هنرهاى زیبا در آذرماه ۱۴۰۰ به‌صورت مجازی و در سایت رسمی سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران به‌نشانی www.utphotoex.ir برگزار خواهد شد.

قرار است تا زمان برگزاری سالانه‌ی ششم، هر چهارشنبه نشستی زنده در فضای اینستاگرام سالانه برگزار شود تا اهداف آموزشی سالانه‌ی ششم برای دانشجویان و علاقه‌مندان به عکاسی محقق شود.

از این هفته، هر چهارشنبه شب ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰ نشست زنده‌ای در اینستاگرام سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران برگزار خواهد شد تا با برخی از دانش‌آموختگان عکاسی دانشکده‌ی هنرهای زیبا درباره‌ی پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشدشان گفتگویی صورت بگیرد. عنوان، نام ارائه‌دهنده و تاریخ برگزاری هر کدام از این نشست‌ها در این جدول مشخص شده است.

صفحه‌ی اینستاگرام سالانه‌ی عکس دانشگاه تهران