ما اولین نسلی هستیم که به‌معنای دقیق کلمه قدرت تصور را در اختیار داریم و تمام پندارها، تخیلات، و داستان‌های گذشته باید در مقایسه با تصاویر ما رنگ ببازند. ما در آستانۀ رسیدن به سطحی از آگاهی هستیم که در آن کاوش برای انسجام عمیق، تعریف‌کردن، شمارش جزئیات، روایت، و محاسبات و به‌طور خلاصه تفکر خطی ‌تاریخی و علمِ مبتنی بر متنْ مغلوبِ یک شیوۀ تفکرِ نوین، تصوری، و سوپرفیشیال می‌شود… نظریه‌های ادراک، اخلاق، و زیبایی‌شناسی و حتی حس زنده‌بودنمان دچار بحران شده است.

ما در دنیای خیالینِ تصاویر تکنیکی زندگی می‌کنیم؛ به‌عنوان تابعی از این تصاویر به‌‌صورت فزاینده‌ای تجربه می‌کنیم، تشخیص می‌دهیم، ارزیابی و عمل می‌کنیم.

ویلم فلوسر


کتاب «به‌سوی فلسفه‌ای برای عکاسی» نوشته ویلم فلوسر و ترجمه علی صارمی به‌تازگی در ۱۶۸ صفحه و ۵۰۰ نسخه از سوی نشر کتاب پرگار منتشر شده است. برای سفارش آنلاین این کتاب به وبسایت ناشر سر بزنید.