نمایشگاه عکس جواد پورصمد با عنوان «مرز سرگردانی» از روز جمعه ۱۱ شهریور ماه در گالری دنا افتتاح می‌شود.

صمد قربان زاده کیوریتور نمایشگاه درباره این آثار می نویسد:
«مرز و سرگردانی» دو کلمه ای که قرار گرفتن آنها کنار هم همواره چالش بر انگیز است.
«مرز» به معنای سرحد یا حد فاصله میان کشور ها که محدوده ای ایجاد می کند و «سرگردانی» به معنی حیرانی و درماندگی است. این دو کلمه به واقع اساس عکس‌های جواد پورصمد از واقعه چند هزار آواره کرد عراقی را شکل می‌دهد که در سال ۱۳۷۰ در پی نجات خویش از کشتار جمعی رژیم صدام، خانه و کاشانه خود را ترک کرده و سعی در گذر از مرز غربی ایران در شهرهایی چون سردشت، زیوه و پیرانشهر در استان آذربایجان غربی داشتند.
چهره‌های درمانده و حیران در تقابل با مرز، تقابل رهایی و گذشتن در برابر محدوده است. اما نقطه دردناک در آینده ای نامعلوم است که در هر دو تصمیم موج می‌زند. عبور از محدوده شاید بتواند آنها را وارد سرزمینی دیگری کند و سرگردانی آنها کمتر شود، اما هویت آنها در آن سوی مرز جا می‌ماند.
جواد پورصمد به همراه تک تک این آوارگان سعی در عبور از مرز و محدوده را دارد، عبور از مرز مستند گزارشی صرف و رسیدن به نگاهی فرا متنی درباره وضع اسفناک انسان معاصر. او با نزدیکی هر چه بیشتر به آوارگان سعی دارد نگاه انسان دوستانه‌ی خود را در قالب کادرهای عمودی شکل دهد. کادرهایی که هر کدام درد و رنج عظیم انسان بی خانمان را از طریق نگاه‌های خیره و پاهای برهنه‌اش می‌کاود.
تنها دارایی انسان‌هایی که در داخل کادرهای جواد پورصمد قرار گرفته‌اند، بطری آب و مقداری وسایل گرمایشی است. اگرچه این مقدار برای گذر از محدوده بسیار اندک است. مادران به همراه کودکان سعی در گذر از مرز سرگردانی‌اند. پدران به همراه فرزندان خود کوله بار آوارگی خود را بر دوش می‌کشند، تا شاید آنها هم بتوانند مرز سرگردانی را رد کنند. اما به راستی انسان کی می‌تواند به مرز ثبات و آرامش برسد.
آیا این حد از سرگردانی و درماندگی کافی نیست!؟ سوالی که فارغ از هر قومیتی بار ها در میان کادرهای جواد پورصمد از مخاطب پرسیده می‌شود.

گشایش: جمعه ۱۱ شهریور ساعت ۱۶ تا ۲۲
بازدید: ۱۱ شهریور تا ۱ مهر ساعت ۱۶ تا ۲۰
آدرس: میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی بالاتر از طالقانی کوچه سوسن پلاک ۴
تلفن: ۸۸۹۳۱۷۴۴
گالری روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است.