پروژه‌های و_تن با همکاری گالری بُستان، سومین رویداد سالانه مشاعات را برگزار می‌کند.
مشاع: حیات خلوت
نمایش عکسی از غزاله صداقت با صدای مهدی بهبودی به روایت پروژه‌های و-تن
افتتاحیه: جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ساعت ۱۶ تا ۲۰ است
نمایشگاه تا ۲۶ اردیبهشت ادامه دارد
ساعت بازدید: هر روز ۱۶ تا ۲۰
گالری بُستان دوشنبه ها تعطیل است
نشانی: خیابان مطهری، خیابان لارستان، نبش کوچه بیست و دوم