۱۰- جف وال Jeff Wall (متولد ۱۹۴۶)

هنر جف وال موجب شده تا پدیده‌ی «عکاسی مفهومی» تا حدود زیادی معنا شود. عکس‌های او معمولاً مانند یک صحنه از فیلمی هستند که با دقت فراوانی چیده شده است. ترکیب بندی عکس‌های او همواره بسیار فکرشده یا تحت تأثیر نقاشان بزرگی مانند ادوئار مانه هستند.

بسیاری از تصاویر او، ترنسپرنت‌هایی هستند که درون جعبه‌ی نور جاساز شده‌اند. به گفته خودش ایده‌ی عرضه‌ی عکس‌ها به این شکل در سفری که با اتوبوس از اسپانیا به لندن می‌آمده، با دیدن یک تبلیغ در ابعاد بزرگ در جعبه‌ی نوری در ایستگاه اتوبوس، به ذهنش رسیده است.

موضوع اصلی عکس‌های وال سیاسی و اجتماعی است، مانند خشونت‌های محلی، نژادپرستی، فقر و همچنین تضادهای طبقاتی و جنسیتی. عکس‌ها می‌کوشند تا برش‌هایی از زندگی روزمره و عادی را نشان دهند و در عین حال باید در نظر داشت که آنها صحنه سازی شده‌اند.

روی دیگر عکاسی جف وال دستکاری‌های دیجیتال است. مانند عکس «یک باد ناگهانی» در زیر که شبیه نقاشی هوکوسای شده است.

کتاب‌های جف وال در آمازون:
Jeff Wall, 2007
Jeff Wall: Tableaux Pictures Photographs 1996-2013