داوری دومین جشنوارهٔ بین‌المللی عکس خیام از صبح پنجشنبه ۳۰ مردادماه ۹۳ با حضور داوران جشنواره در محل موسسهٔ خانهٔ هنر خیام آغاز شد. 

 

 دبیرخانهٔ جشنواره ضمن تشکر از تمامی شرکت‌کنندگان، اعلام می‌دارد که ۲۴ هزار و ۹۵۷ قطعه عکس از ۲۷۹۰ عکاس از ۷۵ کشور برای جشنواره ارسال شده است و با وجود تمدید جشنواره، داوری و اعلام نتایج مطابق برنامه‌ای که از قبل اعلام شده بود، صورت خواهد گرفت. اما داوری جشنواره براساس موارد زیر انجام می‌گیرد: ۱- هیچگونه انتخاب مقدماتی و پیش داوری روی آثار صورت نگرفته و تمام عکس‌های هر بخش توسط هیات داوران‌‌ همان بخش، به طور کامل و همزمان با هم و در یک محل داوری می‌شوند. 

۲- آثار با نرم افزار Judgment® داوری می‌شوند. رای هر داور برای تمامی عکس‌ها در دیتابیس برنامه ذخیره شده و قابل بازبینی مجدد توسط داوران می‌باشد. 

۳- عکس‌ها بصورت تصادفی به نمایش درآمده و چهار عکس هر عکاس پشت سر هم به داوران نمایش داده نشده و در چهار دور مختلف نمایش داده می‌شوند. 

۴-هیچ‌گونه اطلاعاتی مثل نام عکاس، کشور و عنوان عکس به داوران داده نمی‌شود. 

۵-برای حفظ حقوق تمامی شرکت‌کنندگان، در مراحل اولیه داوری و تا پیش از مرحله انتخاب برندگان، داوران از رای یکدیگر اطلاع نخواهند داشت. 

۶- زمان نمایش عکس‌ها برای تمامی داوران با یکدیگر برابر است. 

۷- در مرحلهٔ اول هر عکس به صورت تکی و در مقایسه با خودش داوری می‌شود. به طور مثال اینکه مشابه با آن عکس در این مرحله دیده شده است، یا در یک جشنواره دیگر عکس مشابه آن را دیده‌ایم تاثیری در انتخاب یا رد عکس مذکور ندارد و اگر عکس خوب بود در مراحل اولیه رای می‌آورد. 

۸-مقایسهٔ آثار با یکدیگر در مرحلهٔ اهدای جوایز در نظر گرفته می‌شود. 

۹- اینکه عکس در جشنواره‌های دیگر موفق بوده یا حضور داشته، نکتهٔ منفی برای داوری آن عکس محاسبه نمی‌شود. 

۱۰- هر عکسی که مطابق با تعریف بخش نباشد، هیچ رایی بدست نیاورده و حذف خواهد شد. (مثلا اگر عکس رنگی در بخش سیاه و سفید شرکت داده شده باشد، حتی اگر عکس خوبی باشد، حذف خواهد شد.) 

۱۱- در هریک از بخش‌های چهارگانه ۴۰ عکس جایزه و تقدیر گرفته و به نمایش درآمده و در کتاب چاپ می‌شوند. 

۱۲- زمان‌بندی مشاهدهٔ آثار با نظر اعضای هیات داوران است. 

۱۳- صرف هیچ‌گونه نوشیدنی و مکالمهٔ تلفنی در زمان داوری مجاز نیست. 

۱۴- امکان بازبینی مجدد برخی آثار به درخواست دو سوم اعضای هیات داوران وجود دارد.