ویژه‌نامهٔ تخصصی پنجمین جشنوارهٔ ملی عکس فیروزه به ‌سیاق دوره‌های دوم و سوم جشنواره با ارائهٔ مطالب آموزشی و مرتبط به موضوع جشنواره انتشار یافته است. 

    این ویژه‌نامه در قالب «وزیری کوچک» و در ۱۶۰ صفحه بر روی کاغذ گلاسه، به مدیرمسئولی کریم متقی و با سردبیری محسن بایرام‌نژاد منتشر شده که در آیین افتتاحیهٔ جشنواره رونمایی شد. 

   مطالب منتشرشده در ویژه‌نامهٔ تخصصی پنجمین جشنوارهٔ ملی عکس فیروزه عبارتند از: پیام شهردار تبریز (دکتر صادق نجفی)، پیام رئیس ستاد جشنواره (حسین آذرنیا)، سخن دبیر (کریم متقی)، در کنار مقالاتی چون جشنواره، مستندنگاری شهری و عکاسی مستند امروز (محسن بایرام‌نژاد)، زمان، صحنه و شهر در آثار یک عکاس (کیارنگ علایی)، هادی شفائیه (کرامت منظوری)، فراسوی منطق‌های روزمره (کیارنگ علایی)، بی‌نظیر بود آقای صیامی (غلامحسین فرنود) و گفت‌وگوهایی با اسماعیل عباسی، مهدی مقیم‌نژاد و اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره به اضافهٔ نمایشگاه جنبی از آثار پیشکسوتان عکاسی تبریز، عوامل اجرایی و داوران جشنواره عکس فیروزه و چکیدهٔ دو کارگاه آموزشی «تبریز، خاستگاه ثانی عکاسی قاجار (محمد ستاری)» و «اخلاق در عکاسی (اسماعیل عباسی)».