جلسه‌ داوری بخش‌های پنج‌گانهٔ پنجمین جشنوارهٔ ملی عکس فیروزه امروز با حضور تمامی داوران در تبریز آغاز شد. 
 

   طبق اعلام دست‌اندرکاران دبیرخانه این دوره از جشنواره، تعداد ۳۷۲۰ قطعه عکس از ۳۴۱ نفر عکاس شرکت‌کننده در جشنواره به دبیرخانهٔ جشنواره تحویل داده شده است. 

      از این بین، ۱۰۳۱ قطعه عکس در بخش «الف- چهرهٔ شهر»، ۸۱۳ قطعه عکس در بخش «ب- معماری»، ۹۰۶ قطعه عکس در بخش «ج- پرترهٔ محیطی»، ۵۰۶ قطعه عکس در بخش «د- محلات قدیم و دروازه‌های نه‌گانهٔ تبریز» و ۴۶۴ قطعه عکس در بخش «و- طبیعت و زندگی بومی و غیرشهری آذربایجان» برای داوری نهایی شرکت داده شدند.     تعداد عکس‌های بخش چهرهٔ شهر ۴۷ قطعه، معماری ۳۵ قطعه، پرترهٔ محیطی ۱۰ قطعه، محلات قدیم و دروازه‌های نه‌گانه ۱۰ قطعه، طبیعت و زندگی غیرشهری آذربایجان ۱۱ قطعه به مرحلهٔ رقابت نهایی و تعیین رتبه راه یافتند.      کریم ملک‌مدنی، محمدمهدی رحیمیان، مهدی مقیم‌نژاد، کیارنگ علایی و محسن بایرام‌نژاد داوران بخش‌های «الف» و «ب» هستند و رومین محتشم، میرعباس آل‌یاسین و نادر فارغی داوری بخش‌های ویژهٔ «ج»، «د» و «و» را برعهده دارند.
 

    آیین پایانی این جشنواره ساعت ۱۰:۳۰ صبح دوشنبه ۲۴ شهریورماه جاری در محل آمفی‌تئاتر مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن تبریز برگزار خواهد شد.