مراسم اختتامیهٔ پنجمین جشنوارهٔ ملی عکس فیروزهٔ تبریز صبح دوشنبه ۲۴ شهریرماه ۹۳ با حضور نزدیک به ۳۵۰ تن از عکاسان مهمان و میزبان از سراسر کشور برپا شد. 

    در این مراسم عکاسان حائز رتبه در بخش‌های گوناگون جشنواره پس از پایان جلسه داوری معرفی شدند و جوایز خود را دریافت کردند. عکس‌های حائز رتبه در این جشنواره به این شرح هستند:
 


مقام اول بخش چهره شهر: سهیلا صنم‌نو / تبریزمقام دوم بخش چهره شهر: سینا شیری / تهرانمقام سوم بخش چهره شهر: غدیر آبشناس / بیرجندتقدیر چهارم بخش چهره شهر: علیرضا وحید / تبریزتقدیر پنجم بخش چهره شهر: مهدی پورنصر / تبریزمقام اول بخش معماری: مهران چراغچی بازار / تبریزمقام دوم بخش معماری: بختیار رنجبری / تبریزمقام سوم بخش معماری: محمد هادیان / تبریزتقدیر چهارم بخش معماری: محمدرضا معصومی / تهرانتقدیر پنجم بخش معماری: علی سراج همدانی / اهوازجایزهٔ پرترهٔ محیطی: امید امیدواری / شیرازجایزهٔ محلات قدیم و دروازه‌های نه‌گانهٔ تبریز: علیرضا وحید / تبریزجایزهٔ طبیعت و زندگی غیرشهری آذربایجان: مهدی سعادت / ارومیه