جلسهٔ داوری آثار رسیده به «سومین سوگوارهٔ ملی عکس قاب خالی خورشید» هفتهٔ گذشته در تبریز برپا و آثار ارسالی مورد ارزیابی قرار گرفتند. 

    به گزارش دبیرخانه، داوران این سوگواره از میان ۶۹۳۸ عکس از ۸۶۶ عکاس، نهایتا ۵۱ عکس از ۴۵ عکاس را برای مرحلهٔ نهایی و نمایشگاه برگزیدند. ارزیابی تمام آثار رسیده به دبیرخانه برعهده آقایان اسماعیل عباسی، سیدعباس میرهاشمی، سیدمجتبی خاتمی، محمدرضا خاکزاد و محسن بایرام‌نژاد بود. 
 
   شایان ذکر است که عکس‌های راه‌یافته به نمایشگاه و آثار حائز رتبه همزمان با آیین اختتامیه، روز ۶ آذرماه ۹۳، راس ساعت ۱۶ در سالن اجتماعات شهرداری تبریز معرفی خواهند شد.