هیات داوران دومین جشنوارهٔ سراسری عکس «راه و بی‌راه» متشکل از افشین شاهرودی، میرصفی اندیکلایی، مهدی معصومی گرجی و مصطفی نیک‌نقش (عکاس برگزیدهٔ جشنوارهٔ اول) اسامی عکاسان راه‌یافته به نمایشگاه را اعلام کرد. 
 
   به گزارش دبیرخانهٔ جشنواره‌، از مجموع ۱۶۱۰ اثر رسیده و ۱۶۴عکاس، ۶۰ قطعه عکس از ۴۵ عکاس به بخش نمایشگاه راه یافت که اسامی به شرح زیر اعلام می‌شود: 

   علی مجید ناتری (۳ قطعه)، مهدی بابکی‌، حمید رضا بارزگانی (۳ قطعه) ‌، مجید نیک‌جو‌، عبدالرحمن اکبری، مجید محمدی‌، مریم رسولی براردهی‌، قدیر وقاری شورجه‌، خاطره محمدی‌، علیرضا رستمی اصانلو‌، حامد پراکند‌، منصور معصومی سنگتراشانی‌، سپیده سکوت‌، امیرعلی رزاقی‌، سارنگ سخا‌، رامین طبری‌، فاطمه رزاقی‌پور، سیدحسین حدائقی‌، نسیبه خلیلی‌، علی پیشدادیان‌، سوده هادی‌نژاد‌، میثم محسنی‌، مجتبی محسنی‌، سمانه شیرازی‌، اصغر عالیشاه (۲ قطعه) ‌، مجید قربانی (۲ قطعه)، مهدی کشایی‌، احمد معینی جم‌، امینه سادات حسینی، مهشید مهدیان‌، سیدولی شجاعی لنگری (۲ قطعه) ‌، علی عبدی (۳ قطعه) ‌، حامد رازقی (۲ قطعه) ‌، ساسان جوادنیا‌، سیدسعید اسمعیلی‌، عباس رستگار‌، کیارش کرمی (۲ قطعه) ‌، معصومه فریبرزی‌، مهدی بوبه‌رژ، سهند بادلی (۲ قطعه)، مرتضی جعفری (۲)، حسین نظری (۲ قطعه)، فریدون اکبری (۲ قطعه)، جوادعسکراوغلی، و اعظم فرضی.
 
  گفتنی‌ست زمان افتتاح نمایشگاه و مراسم اهدای جوایز به ۱۰ عکاس برگزیده متعاقبا اعلام خواهد شد.