ویژه‌نامه تخصصی «ششمین جشنواره ملی عکس فیروزه» به سیاق دوره‌های دوم، سوم و پنجم جشنواره با ارائه مطالب آموزشی و مرتبط به موضوع جشنواره انتشار یافته است. 

  این ویژه‌نامه در قالب رقعی و در ۱۱۲ صفحه بر روی کاغذ تحریر، به مدیرمسئولی کریم متقی و با سردبیری محسن بایرام‌نژاد منتشر شد. 

  مطالب منتشرشده در ویژه‌نامه تخصصی ششمین جشنواره ملی عکس فیروزه عبارتند از: «سخن شهردار تبریز (دکتر صادق نجفی)، سخن مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز (حسین آذرنیا) در کنار مقالات مختصر در باب عکاسی مستند (محسن بایرام‌نژاد)، دیالکتیکِ عکس‌متن (محبت محبی)، معنای عکس در بستر فرهنگ‌های متفاوت (کریم متقی)، عکاسی مستند و دیالکتیکِ درون/ برون (رضا نیازی)، عکاسی و انتخاب‌گری (محسن بایرام‌نژاد)، مستندنگاری یا مستندسازی؟ (مهدی فاضل)، عکاسی نوین خیابانی (محمدامین نادی)، تولد آکادمیک رشته عکاسی در ایران (محمد ستاری).»

  شایان ذکر است که ویژه‌نامه تخصصی «ششمین جشنواره ملی عکس فیروزه» موقع ثبت‌نام حضوری به تمامی عکاسان شرکت‌کننده اهدا خواهد شد.