داوری سومین جشنواره‌ی بین‌المللی عکس خیام از صبح سه‌شنبه ۸ دی ماه ۹۴ با حضور داوران جشنواره در عمارت تاریخی عین‌الدوله (گالری برگ) آغاز و تا یکشنبه هفته جاری ادامه یافت.     دبیرخانه جشنواره ضمن تشکر از تمامی شرکت کنندگان، اعلام می‌دارد که ۲۲۱۹۴ عکس از ۱۹۵۸ عکاس از ۷۸ کشور برای جشنواره ارسال شده است. در حال حاضر دبیرخانه مشغول آنالیز آماری و آماده‌سازی ایمیل نتایج است و نتایج آن ۲۰ دی ۹۴ در سایت جشنواره اعلام خواهد شد. همچنین تمامی شرکت‌کنندگان ایمیلی حاوی نتایج خود دریافت خواهند کرد. داوری جشنواره بر اساس موارد زیر انجام گرفت:

 

 هیچ‌گونه انتخاب مقدماتی و پیش داوری روی آثار صورت نگرفته و تمام عکس‌های هر بخش توسط تمامی اعضای هیئت داوران همان بخش، به طور کامل، همزمان با هم و در یک محل داوری شدند. آثار با نرم افزار Judgment®  داوری شدند. رای هر داور برای تمامی عکس‌ها در دیتابیس برنامه ذخیره شده و قابل بازبینی مجدد توسط داوران است. عکس‌ها به صورت تصادفی به نمایش در آمده و چهار عکس هر عکاس پشت سر هم به داوران نمایش داده نشده و در چهار دور مختلف نمایش داده شدند. هیچ‌گونه اطلاعاتی مثل نام عکاس، کشور و عنوان عکس به داوران داده نشد.   برای حفظ حقوق تمامی شرکت‌کنندگان، در مراحل اولیه داوری و تا پیش از مرحله انتخاب برندگان، داوران از رای یکدیگر اطلاع نداشتند. زمان نمایش عکس ها برای تمامی داوران با یکدیگر برابر بود. در مرحله اول هر عکس به صورت تکی و در مقایسه با خودش داوری شد. به طور مثال اینکه مشابه با آن عکس در این مرحله  دیده شده است، یا در یک جشنواره دیگر عکس مشابه آن را دیده‌ایم تاثیری در انتخاب یا رد عکس مذکور نداشته و اگر عکس خوب بود در مراحل اولیه رای می آورد. مقایسه آثار با یکدیگر در مرحله اهدای جوایز در نظر گرفته شد.