نمایشگاه  «عکاسی نجومی جهان در شب TWAN» با همکاری سایت عکاسان آسمان شب برگزار می‌شود.

طبق اعلام دست اندرکاران، عکاسی زمین و آسمان شب و نیز تصاویر اعماق آسمان موضوع این نمایشگاه است

تصاویر رسیده به دبیرخانه در دو بخش راهیابی به نمایشگاه و  شرکت در مسابقه داوری می‌شوند.

تمامی عکس‌های ارسال شده از لحاظ تکنیک عکاسی و پردازش تصویر، فاکتور‌ها و ارزش‌های هنری و مسائل مرتبط با آن توسط هیئت داوران بررسی و داوری خواهد شد و حداکثر ۴۰ عکس به بخش نمایشگاه راه خواهند یافت. 

مهلت ارسال آثار برای  شرکت کنندگان بخش آزاد تا ۵ بهمن ماه خواهد بود.فراخوان شرکت در مسابقه از این لینک قابل دسترسی است.