گروه اینستاگرامی باخیش کلکتیو (bakhish.collective) در چهارچوب اهداف و رسالت فرهنگی و هنری خود در دومین گام برگزاری جشنواره سالانه عکس، بر آن است با طرح موضوع «کمک» چشمان مسئول عکاسان را در مواجهه با این موضوع به یاری فرا بخواند.

لذا از شرکت کنندگان دعوت می‌شود با توجه کامل به مفهوم این واژه و تداعی حسی آن، با نگاهی عکاسانه و خلاق نسبت به مفاهیمی همچون یاری، همدلی، ایثار، فداکاری و مددرسانی، این جنبه‌ی ممتاز انسان را با زبان عکس به اشتراک بگذارند.

برگزارکننده انتظار دارد عکاسان شرکت‌کننده در این جشنواره با نگاهی گسترده نسبت به موضوع «کمک»، تمامی جنبه‌های مرتبط با این واژه و گستردگی آن در بین انسان به هم‌نوعش و انسان به پیرامونش، از جمله محیط زیست و حیوانات را مد نظر داشته باشند.

شرایط و قوانین شرکت در جشنواره

 • شرکت تمام عکاسان در این جشنواره آزاد است.
 • محدودیتی در سال تولید عکس وجود ندارد.
 • عکس‌های دستکاری‌شده، فتومنتاژ، دارای پاسپارتو و امضاء عکاس قابل قبول نبوده و در مرحله‌ی داوری حذف خواهند شد.
 • شرکت‌کنندگان فقط می‌توانند در محدوده‌ی اصلاح رنگ، نور، کنتراست، شارپنس یا کراپ جزئی عمل نمایند.
 • رقابت در این جشنواره بر اساس تک‌عکس است.
 • هر عکاس می‌تواند حداکثر ۵ قطعه عکس به‌صورت سیاه‌وسفید یا رنگی ارسال نماید.
 • عکس‌های ارسالی باید به‌صورت فایل JPEG و اندازه‌ی ضلع بزرگ آن حداقل ۱۵۰۰ پیکسل بوده و حجم فایل ارسالی از ۲ مگابایت تجاوز نکند.
 • عکس‌ها باید به این شکل با حروف لاتین نام‌گذاری شوند. مثال: AliMohammadi-1 . و به‌همراه عکس‌ها مشخصات، شامل نام و نام خانوادگی و شماره‌ی تماس، در متن ایمیل گنجاده شود.
 • آثار فقط از طریق ایمیل این جشنواره به این آدرس قابل دریافت است: bakhishcollective@gmail.com
 • از نظر برگزارکننده، ارسال‌کننده مالک اثر شناخته می‌شود و هر گونه مسئولیت و پاسخگویی به پیامدهای حقوقی ناشی از آن با ارسال‌کننده خواهد بود.
 • پس از داوری آثار، در صورت پذیرفته‌شدن، فایل اصلی (RAW) درخواست خواهد شد که در صورت عدم ارائه فایل اصلی‌، عکس از فهرست پذیرفته‌شدگان حذف خواهد شد.
 • ارسال آثار فقط در زمان‌بندی مشخص‌شده قابل انجام است و به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
 • پس از داوری با منتخبین جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال جوایز تماس گرفته خواهد شد.
 • برگزارکننده حق استفاده از عکس‌های پذیرفته‌شده برای نمایشگاه‌ها و چاپ کتاب مربوط به جشنواره با ذکر نام عکاس را برای خود محفوظ می‌دارد.
 • آثار برگزیده در قالب نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار خواهند گرفت.
 • ارسال آثار به‌منزله‌ی قبول کلیه شرایط و قوانین جشنواره است.
 • تصمیم‌گیری درباره‌ی مسائل پیش‌بینی‌نشده به عهده‌ی هیأت برگزارکننده‌ی جشنواره است.
 • اطلاع‌رسانی جشنواره از طریق صفحه‌ی اینستاگرامی bakhish.collective و سایت‌های آذ فوتو و عکاسی به نشانی‌های مقابل صورت می‌پذیرد: az-photo.com و akkasee.com
 • مدیر جشنواره: یعقوب حضوری
 • دبیر جشنواره: وحید تهامی

هیأت داوران

 • مجید شهرتی اصل
 • حسین صدری
 • ابراهیم سیسان

جوایز

 • رتبه اول جشنواره: دیپلم افتخار و جایزه نقدی ۳۰۰ دلار
 • رتبه دوم جشنواره: دیپلم افتخار و جایزه نقدی۲۰۰ دلار
 • رتبه سوم جشنواره: دیپلم افتخار و جایزه نقدی ۱۰۰ دلار
 • جایزه ویژه برگزیده مدیر جشنواره: دیپلم افتخار و جایزه نقدی ۱۰۰ دلار
 • به تمامی عکاسانی که آثارشان برگزیده شده و به نمایشگاه راه یابد (به‌جز عکاسان دارای رتبه) مبلغ ۱۰ دلار به‌عنوان حق‌التألیف پرداخت خواهد شد. (جوایز نقدی با ارز هر کشوری قابل پرداخت است.)

گاه‌شمار

 • آغاز دریافت آثار: یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸
 • مهلت ارسال آثار: تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ (تا ساعت ۲۴ پنجشنبه سوم بهمن تمدید شد.)
 • اعلام نتایج : ۷ بهمن ۱۳۹۸

تلفن‌های تماس

 • دبیر جشنواره (وحید تهامی): ۰۰۹۸۹۱۴۴۱۱۶۴۰۱
 • مدیر جشنواره (یعقوب حضوری): ۰۰۹۸۹۳۹۵۷۱۲۳۲۱

Bakhish Collective Instagram Group attempts to hold the second annual photography festival based on its goals as well as its cultural and artistic work frame, by the subject of HELP in order to measure the responsibility of photographers. Thus, the directing committee of the festival summons the participants to creatively share and express noble aspects of humanity, addressing concepts such as help, cooperation, devotion, assistance and dedication, deeply considering the term HELP and its feelings and emotions through
their photos.

The holders of the festival expect the attendees to have an exclusive and wide standpoint toward the subject and bear in mind all aspects of the subject theme and its widespread sense among societies, along with its environmental and wildlife perspectives.

Conditions and regulations of attending the festival

– All photographers can attend the festival.
– There is no limitation for sending the photographs.
– Manipulated photos, photomontage photographs, photographs with pasparto or the signature of the photographer will not be accepted by the jury.
– The participants only are allowed to have manipulations for amending the color, light, contrast, sharpness or little crops.
– Competing in the festival is based only on single photo.
– Each photographer can send maximum 5 black and white or colored photos.
– The sent photos must be in JPEG file and the dimension of the bigger side must be minimum 1500 pixels and the file must not exceed 2MG. 
– The photos must be named as follows with Latin names. Example: Ali Mohammad-1 . Along with the photo the please send us your specifications including name and surname and telephone number in your email.
– The works will be accepted only through following email: bakhishcollective@gmail.com
– From the views of the festival holder, the sender is considered as the owner of the work and all legal responsibilities of the work will be upon the sender.
– After review by the juries, if the photos are accepted, the original RAW file will be requested that if the original file is not provided by the participant, the photo will be omitted.
– Sending the photos must be in given period and after deadline no photo will be accepted.
– When the photos were judged by the juries, for more information and sending the awards, we will get in touch with the participants.
– The holder holds the copyright of the accepted photos for exhibitions and publishing the book by mentioning the name of the festival and photographer.
– Selected works will be exhibited for public in an exhibition.
– Sending photo is considered as acceptance of all rules and regulations of the festival.
– Decision making about unpredicted issues is upon the holding committee.
– The information of the festival will be published through our page in Instagram as Bakhish.collective and Az-photo website and Akkasee as follows: az-photo.com and akkasee.com

Director of the festival: Yaghoub Hozouri
Secretary of the festival: Vahid Tahami

Juries
– Majid Shohrati Asl
– Hossein Sadri
– Ebrahim Seisan

Awards
– First rank: Diploma of Honor and 300 US Dollars in cash
– Second rank: Diploma of Honor and 200 US Dollars in cash
– Third rank: Diploma of Honor and 100 US Dollars in cash
– Special award of the festival director: Diploma of Honor and 100 US Dollars in cash
– All those photos that are selected for exhibition (Except photographers achieving a rank), 10 US Dollars will be paid as copyright. (Awards in cash is payable by all foreign exchanges.)

Important dates
– Accepting the photos: Dec. 22, 2019
– Deadline: Jan. 20, 2020, at 24:00 O’clock
– Representing the results: Jan. 27, 2020

Telephones
– Secretary of the festival (Vahid Tahami): +98 914 411 6401
– Director of the festival (Yaghoub Hozouri): +98 939 571 2321

Bakhish.collective instagram grubu kültürel ve sanatsal hedefleri ve misyonları dahilinde iki yılık fotoğraf festivalinde, “Yardım” başlık konusu ile sorumluluk taşıyan fotoğrafçılar gözlerinin bu hususta yönlendirmeye çağırarak, katılımcıları konu anlamı ve duyusal kavramından yararlanarak, insanın bu ayrıcalıklı yönünü, yardım, empati, özveri, fedakarlık ve yardım gibi kavramlara fotoğrafçılık görüş ve yaratıcı bir bakışla paylaşmalarını isteğindeyiz

Organizatörler festivale katılan fotoğrafçılardan “Yardım” konusunda geniş bakış açısıyla terimin tüm yönlerini ve kapsamını çevre ve hayvanlar dahil olmak üzere, insanlarla etrafındaki bireyler arasında yönleri dikkate almalarını beklemektedir.

Festivale katılma koşulları ve kuralları
– Tüm fotoğrafçılar festivale katılabilirler
– Fotoğraf çekildiği yıla herhangi sınırlama bulunmamaktadır.
– Değiştirilen fotoğraflar, fotomontaj, Paspartu ve fotoğrafçı imzaları fotoğraflar kabul edilemeyecek, hakemlik aşamasında çıkarılacaklar.
– Katılımcılar yalnız boya, optik, kontrast, netlik veya sınırlı kısmen crap yapabilirler.
– Festivalde rekabet tek bir fotoğrafa dayanıyor.
– Her fotoğrafçı en fazla 5 adet siyah beyaz veya renkli fotoğraf gönderebilir.
– Gönderilen fotoğraflar JPEG ve en azından büyük yan boyutu 1500 piksel gönderilen dosya boyutu 5 MG`den fazla olmamalıdır. minimum 1500 pixels and the file must not exceed 2MG. 
– Fotoğraflar aşağıdaki örnek gibi isimlendirilmeli. Örnek: AliMohammadi-1 . Fotoğraf beraberinde kimlik bilgileri ve telefon ve metinde eposta verilmeli.
– Eserler yalnız festivalin eposta adresinde alınacaktır: bakhishcollective@gmail.com
– Organize yapanlarca gönderen eserim sahibi tanınır ve herhangi hukuki sorumluluklara gönderen üstesindedir.
– Eserler jüri görüşü yapıldıktan ve kabul edildiğinde(RAW) ana dosya istenecektir, ana dosya gönderilmediği durumda fotoğraf kabul listesinden çıkartılacaktır.
– Eserleri belirlenmiş sınırlı süre içerisinde kabul edilecek kesinlikle ek zaman tanımlanmayacaktır.
– Hakemlik yapıldıktan sonra ek bilgi alınma ve ödüller gönderilmesi için seçilenlerle görüşme yapılacaktır.
– Organizatörler kabul edilen fotoğraflar ilgili sergilerde ve festival kitabında basıldıktan sonra fotoğrafçı ismiyle kullanma hakkını kendine saklıdır.
– Seçilen eserler kamu görüşü için fuar biçiminde sergilenecektir.
– Eserlerin gönderilmesi festivalin tüm şart ve koşullarının kabul edildiğini gösterir.
– Öngörülemeyen konulardaki kararlar festival organizatör tarafından verilecektir.
– Festival bilgilendirme aşağıdaki yollarla yapılabilir İnstagram: bakhish.collective
az-photo.com and akkasee.com

Festival müdürü: Yaghoub HUZURİ
Festival sekreteri: Vahid TAHAMI

Jüri heyeti
– Majid SHOHRATIASL
– Hossein SADRI
– Ebrahim SISAN

Ödüller
– Birinci: Onur diploması ve 300 dolar nakit ödül
– İkinci: Onur diploması ve 200 dolar nakit ödül
– Üçüncü: Onur diploması ve 100 dolar nakit ödül
– Festival müdürü özel ödülü: Onur diploması ve 100 dolar nakit ödül
– Tüm fotoğrafçıların eserleri seçilir ve sergiye gidenler (dereceli fotoğrafçılar hariç) ۱۰ dolar telif hakkı olarak ödenecektir. (Nakit ödüller her ülke döviziyle ödenebilir.

Önemli tarihler
– Eser alınma tarihi: Pazar 22 Aralık 2019
– Eserlerin gönderilme süresi: 20 Ocak 2020 Pazartesi saat 24 kadar
– Sonuç ilanı: ۲۷ Ocak 2020

İletişim telefonları
– Festival sekreteri: (Vahid TAHAMI), +989144116401
– Festival müdürü: (Yaghoub HUZOURI) , +989395712321