عکاسی و رسانه

85,000 تومان

نگاهی به تحولات عکاسی مطبوعاتی

ناموجود

توضیحات

توضیحات

همیشـه شـکاف عمیقـی میـان عکاسـی خبـری و عکاسـی هنـری وجـود داشـته اسـت. رسـانه، برخـلاف هنر بـا واقعیت و آنچـه رخ داده سـروکار دارد. هـر چنـد کـه ابزارهـای دیجیتال و نرم افزارهـای ویرایـش باعـث شـده کـه مرزهـای حقیقـت نسـبت بـه همیشـه مبهم تـر و اسـتانداردهای این حرفه نسـبت بـه قبـل ضعیف تـر شـوند. امـا ایـن حرفـه، مجبـور اسـت بـه حقیقـت احتـرام بگـذارد و از دسـتکاری آن بـرای جذاب تـر شـدن اجتنـاب کند. حقیقـت بـه انـدازه کافـی قدرتمنـد هسـت کـه نیـازی بـه نیرنـگ و حیلـه نداشـته باشـد. چالـش مـا دسـتکاری حقیقـت نیسـت، بلکـه ثبـت حقیقت همراه بـا خلاقیت و صداقت اسـت.

اطلاعات تکمیلی

توضیحات تکمیلی

انتشارات

نويسنده

نوبت چاپ

قطع

شابک

9786226624169

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “عکاسی و رسانه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تبلیغات در سایت عکاسی

preloader