معرفی کتاب عکاسی: A Pound of Pictures الک سوث

کتاب عکس A Pound of Pictures حاوی جدیدترین کارهای عکاس شناخته‌شده آمریکایی الک سوث است که او بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ تهیه کرده است.

ادامه مطلب