استعدادهای جوان جامعه عکاسی و یک فتوبلاگ جدید

این روزها جوان های بسیاری با عشق و علاقه تمام دوربین به دست گرفته اند و مشغول عکاسی هستند. هر یک بنا به شرایط و امکانات شیوه ای را در عکاسی برگزیده اند و در شاخه ای مشغول فعالیت هستند که ما یا اسم آنها را نشنیده ایم و یا اگر هم...

ادامه مطلب