مشاهده از طریق نگریستن: یواخیم اشمید و هنر مبادله

با سرازیر شدن میلیاردها تصویر شبکه‌ای به رسانه‌های اجتماعی، چگونه می‌توان رویکردها و چشم‌اندازهای عکاسی در دنیای امروز را درک کرد؟

ادامه مطلب