برگزاری همایش «عکاسی جنگ، برای صلح»

سه نشست تخصصی به همراه نمایشگاه عکس در «موزه‌ی صلح تهران»

ادامه مطلب