حسن قائدی جایزه خود را به حسین پرتوی اهداء کرد

در مراسم اهداء جوایز دهمین دوسالانه عکس ایران حسن قائدی زمانی که برای دریافت جایزه خود از دست هیات...

ادامه مطلب