معرفی کتاب خارجی: «پنجاه تای اول فریدلندر»

بزرگترین مجموعه از گفتارهای لی فریدلندر درباره‌ی عکس‌هایش در ۱۷۶ صفحه منتشر شد.

ادامه مطلب