رحیمیان و شانزدهمین سالگرد خانه عکاسان

در شانزدهمین سالگرد خانه عکاسان ایران؛ گنجینه عکس‌های این مجموعه به نمایش گذاشته می‌شود. مدیر نمایشگاه خانه عکاسان ایران: برگزاری نخستین مسابقه ونمایشگاه عکاسی با عنوانِ  «در جستجوی فرم» و نمایش « گنجینه عکسِ»  خانه عکاسان ایران...

ادامه مطلب