نقدی بر نمایشگاه گروهی عکس «دال‌های ضمنی»

نمایشگاهی با حضور ۳ هنرمندِ عکاس و به انتخاب مهرداد افسری در گالری محسن، تیرماه ۱۳۹۶.

ادامه مطلب