نمایشگاه ویدئوآرت هنگامه حسینی در گالری پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱

با عنوان «بازگشت قهرمان» از روز جمعه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ پذیرای علاقه‌مندان است.

ادامه مطلب