جان دومینیس. «ژاک دامبواز در حال بازی با فرزندانش»، ۱۹۶۲

جان دومینیس از عکاسان بزرگ مجله لایف بود.

او مأمور شد تا از یکی از بزرگترین رقصنده‌های مرد دوران، ژاک دامبواز عکاسی کند. عکس او نه‌تنها پرتره‌ای از یک رقصنده در آماده‌ترین حالت جسمانی‌اش را نشان می‌دهد که پرتره‌ای از پدرانگی است.