“تصویر سازی چیزی بیش از این است”. چیزی بیش از یک عکس پرینت شده یا به صورت دیجیتالی ذخیره شده. امروز تصویر سازی با نوآوریهای بیشماری در بیرون و درون خود درآمیخته است. تصویر سازی تقریبا تمام نواحی زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده، در هر زمان و هر مکان، اما برای اینکه ببینید آسمان دنیای تصویرسازی فردا چه رنگی است به آنچه که در فتوکینای ۲۰۰۴، کلن می گذرد نگاه کنید.

سرگرمی خانه، مدیریت خانه
بازار وسایل الکترونیکی مصرفی خانگی برای باز کردن جای خود در بازار، به سازندگان و کانالهای فروش جدیدی روی آورده است. در بازار خرده فروشی، گرایش بازار به سمت سامانه‌های چند رسانه‌ای است که بخشهای فن آوری اطلاعات، وسایل الکترونیکی مصرفی، وسایل ارتباطاتی و عکاسی را شامل می شود. این بخشها اتاقهای آینده ما را با همگرا کردن تلویزیون، سیستمهای استریو و کامپیوترها تجهیز خواهند نمود. به عنوان اولین قدم در دیجیتالی کردن خانه‌ها، انتظار می رود که سرگرمیهای خانگی به عنوان پیشتاز اتصال به آینده، نه تنها به عنوان سرگرمی، بلکه به عنوان مدیریت اطلاعات خانه نیز عمل نمایند. لیست نوآوریهای واقعی و بالقوه در این زمینه واقعا بی انتها است. و دوباره باید بگوییم که تصویر سازی در کانون تمام این پیشرفتها وجود دارد.

نظاره فرآیندهای تولید
زمینه دیگری که بوضوح قدرت نوآوری تصویرسازی را نشان می‌دهد استفاده از سیستمهای پردازش تصاویر است. در مطالعه ای که اخیرا توسط موسسه تحقیقات سیستمها و نوآوریهای فرانهوفر انجام شده است یافته‌های قابل توجهی در زمینه فن آوریهای تولید به دست آمده است. امروزه ۲۵ درصد شرکتها از سیستمهای پردازش تصویر استفاده می‌کنند، در حالی که تنها ۵ درصد شرکتهایی که در ۱۰ سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته اند از سیستمهای پردازش تصویر استفاده می کرده اند. در شرکتهای بزرگتر با بیشتر از ۵۰۰ کارمند، این تعداد به بیشتر از ۵۰ درصد می‌رسد. سیستمهای پردازش تصویر در کارهای نظاره، کنترل و مراحل بازرسی کیفیت تولید کاربرد دارند. بخاطر بهبود دائم فن آوری دوربین ها، این سیستم ها در بسیاری از شرکتها عمومیت یافته‌اند. بنابر این نوآوری در تصویر سازی حتی در بخشهایی که مستقیما با عکاسی و تصویرسازی ارتباطی ندارند قدرتی اقتصادی یافته است. تصویر سازی بیش از این است.

ارتباط تصویری، چاپ و پزشکی
اکنون سالها است که تصویر سازی یک بخش جدانشدنی از پزشکی شده است. و اکنون نوآوریهای تصویری سازی کلید توسعه بیشتر این بازار است. محدوده کاربردها از دستگاههای عکسبرداری دیجیتال ویژه تا روشهای مختلف آزمایش بر اساس فن آوری نوری، به دست آوردن داده های تصویر دیجیتال و انتقال آنها بین بیمارستان و جراح یا بین اولیاء بیمار و شرکتهای بیمه ای را در بر گرفته است. به علاوه فن آوریهای ویژه چاپ شامل چاپ های جوهر افشان، کیفیت بصری عکسها را بهبود بخشیده و استفاده از آنها را راحتتر کرده است.

در مورد چاپ
امروزه دیجیتالی شدن ایجاد تغییرات شگرفی را بر نحوه انتقال داده‌های تصویر بر روی کاغذ آغاز نموده است. این تغییرات نه تنها بر خود پرینت – که در آینده در بسیاری از حالات دیجیتالی خواهد بود – اعمال می‌شود، بلکه بهبودهایی را در محدوده فن آوریها و کیفیت تصویر ایجاد می‌نماید. نوآوریهای بسیاری در زمینه استاندارد کردن فرآیندهای تولید، فن آوریهای چاپ شامل پرینت جوهر افشان و چاپ دیجیتالی کیفیت بالا روی کاغذ عکاسی قابل انجام است.

فتوکینا ۲۰۰۴: در قلب نوآوریهای تصویرسازی
با توجه به تنوع بخشهایی که تصویر سازی بر آن موثر است، برای مشاهده تمام جنبه هایی که این نیروی محرک بر آن تاثیر گذار است گرد آمدن در یک زمان و مکان واحد الزامی است. و ضروری است که این نمایش چشم اندازی جهانی داشته باشد تا بهترین موضوعات، اتفاقات، نمایش دهندگان و بازدید کنندگان را گردآورد. فتوکینا ۲۰۰۴ در کلن بر روی چشم اندازهایی که توسط تصویر سازی باز شده است تمرکز نموده و قدرت توامان اقتصادی و فرهنگی آن را در یک دنیای دلربای تصویر سازی نشان می دهد. و ارتباطات بیشماری را بین فن آوریها و محصولات، مردم و ایده‌هایشان، دنیای تصویرسازی و اتفاقات ایجاد می نماید. در فتوکینا هر بازدید کننده ای دقیقا مشاهده می نماید که چگونه تصویر سازی چیزی “بیشتر” از این است و طول و عرض نوآوریهای موجود در این پهنه هیجان انگیز را مشاهده می نماید.