الیمپوس اعلام نموده است که درآمد سه ماهه اول امسال این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۲ درصد کاهش یافته است. در محدوده آوریل تا ژوئن ۲۰۰۴ این شرکت ژاپنی حدود ۹٫۵ میلیون دلار سود خالص داشت، در حالی که در دوره مالی مشابه امسال، سود این شرکت به ۳٫۶ میلیون دلار تنزل نموده است. با وجود ارقام نا امید کننده این شرکت امیدوار است که امسال سود خالصی معادل ۲۰۶ میلیون دلار را تا ماه مارس داشته باشد، با وجود اینکه برای اولین بار در دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ سودی خالصی معادل ۱۰۵ میلیون دلار را از دست داده است.