گروه شرکت‌های GIBCA در سال ۱۹۷۵ تاسیس شده و از همان ابتدا در امارات متحده عربی به یکی از نیروهای کارآفرین و پیشتاز در امور تجاری تبدیل شد. تجربه گسترده GIBCA در اداره امور تجاری موجب شده تا این شرکت در اصلی‌ترین زمینه‌های تولید، عقد قرارداد، توسعه پروژه، سرمایه‌گذاری خارجی و توزیع فعال باشد. بعنوان یک گروه، GIBCA بطور مستمر در حال بسط و توسعه و همچنین تنوع بخشیدن به مصالح خود در داخل بخش صنعتی رو به رشد امارات متحده عربی است. این مهم به دست شرکت‌های معتبر متعلق به مجموعه، زیر مجموعه‌ها و فعالیت‌های مشترک اقتصادی، در بخش تولید و تجارت، حاصل شده و محصولات گوناگون و متنوعی را تحت پوشش کاری خود قرار می‌دهد.