دو ماه بعد از این که موسسه SD فرمت جدید SDXC (ظرفیت گسترش یافته) را معرفی کرد، شرکت پرتک اولین کارت SDXC با ظرفیت ۳۲ گیگابایت و سرعت خواندن / نوشتن ۵۰ MB/s را عرضه کرد. تولیدات آینده این کارت قابلیت عرضه تا ظرفیت ۲ ترابایت (۲۰۴۸ گیگابایت) و سرعت ۳۰۰ MB/s را خواهند داشت. در حال حاضر (تا ۵ مارس ۲۰۰۹)  هیچ محصولی که سازگار با این کارت باشد وجود ندارد.