الیمپوس دوربین فشرده DSLR جدید E-450 را که جایگزین دوربین E-420 است عرضه کرده است. دوربین جدید E-450 اساسا با ۴۲۰ تفاوت چندانی ندارد، به جز اضافه شدن سه فیلتر هنری جدید، یک پردازنده جدید و نمایشگر بهبود یافته. این دوربین که با لنز کیت استانداردش ۴۵۰ پوند قیمت گذاری شده از ماه می به بازار عرضه خواهد شد.