در اسفند ماه سال یکهزاروسیصد وهفتاد ونه اولین جرقه های ایجاد یک انجمن عکاسی در ذهن تعدادی از عکاسان با سابقه شکل گرفت.

درطی نشست های مختلف، اساسنامه ای تدوین شد که می توانست اهداف و راهبردهای یک انجمن عکاسی را دربر گیرد. “خانه هنرمندان ایران” با حمایت ازاین حرکت فرهنگی محل تشکیل جلسات را دراختیار اعضاء قرار داد.

اعلام فعالیت رسمی انجمن در تابستان هزاروسیصد وهشتاد ویک با برپایی نمایشگاهی ازآثار اعضاء در گالری خانه هنرمندان ایران صورت گرفت و از آن تاریخ انجمن بطور مستمر در پیشبرد اهداف خود که در اساسنامه انجمن به آن پرداخته فعالیت خود را پی گیری می کند.

اهداف انجمن:

•جستجو وبررسی راهکارهایی مناسب برای بهبود وضعیت عکاسی در ایران.

•ایجاد بانک اطلاعات وآرشیوازآثارعکاسان عضوانجمن.

•انتشار کتاب و جزوه در زمینه ی مباحث نظری-آموزشی(عکاسی)

•برگزاری نمایشگاه، نشست وسمینارهای علمی وآموزشی.

•برگزاری جلسات نقد وبررسی وکارگاههای آموزشی.

•ایجاد ارتباط با مراکزملی وبین المللی درجهت پیشبرد اهداف ا نجمن.

•پژوهش وتحقیق در زمینه های مرتبط با عکاسی.

•طرح وپیگیری پیشنهادها، نظرات وخواست های قانونی اعضاء وارائه آن به سیاست- گذاران امورهنری.

شرح فعالیت انجمن از زمان شروع تا به حال:

•نمایشگاه

۱. نمایشگاه گروهی عکس با عنوان ” درساعت پنج “. ( مرداد ماه ۱۳۸۱ – گالری هنرمندان- تهران )

اعضاء شرکت کننده: آرمان استپانیان- سمیرا داورفرا- اسماعیل عباسی- سارا کربلایی علی- اسعد نقشبندی – آتیه نوری .

۲. نمایشگاه گروهی عکس با عنوان ” ازپشت سر”. ( اردیبهشت ۱۳۸۲- گالری هفت ثمر- تهران )

اعضاء شزکت کننده: آرمان استپانیان- سمیرا داورفرا- محمد رضا طهماسب پور- اسماعیل عباسی – سارا کربلایی علی- اسعد نقشبندی – آتیه نوری .

۳. نمایشگاه گروهی عکس . ( آبانماه ۱۳۸۲- گالری لاله- تهران)

اعضاء شرکت کننده: آرمان استپانیان- مرضیه خورسند- محمد رضا طهماسب پور- اسماعیل عباسی- الهه مقدم- اسعد نقشبندی- یداله ولی زاده- مامک یحیی پور.•جلسات سخنرانی ونمایش فیلم

۱. نمایش فیلم” عکاس جنگ : جیمز نچوی”( کارگردان کریستیان فری )، سخنران: محمد اسلامی راد

زمان: ۲۴ بهمن ماه ۱۳۸۱ مکان: سالن آمفی تئاتر”خانه هنرمندان ایران”- تهران

۲. سخنرانی پریسا دمندان راجع به ” ارنست هولدسر” و نمایش فیلم ایشان تحت عنوان “ارنست هولدسر، تصویرگریک دوران”

زمان: ۷ تیرماه ۱۳۸۲ مکان: سالن آمفی تئاتر”خانه هنرمندان ایران”- تهرانچنانچه، برای طرح پرسشها و یا ارائه نظرات و پیشنهادات خود مایل به برقراری ارتباط با انجمن عکاسی ایرانشهر می باشید، از طریق پست الکترونیکی زیر با ما تماس بگیرید:

Iranshahr_photographic_society@yahoo.com

با تشکر

روابط عمومی انجمن عکاسی ایرانشهر