چند روزی است وبلاگ جدیدی در سایت عکاسی فعال شده است که آغاز خوبی داشته این وبلاگ متعلق به فرزاد مرادی دانشجوی رشته عکاسی خبری در دانشکده خبر است. فرزاد مرادی در این وبلاگ قصد دارد تا علاوه بر عکس به مباحث نظری عکاسی و نقد و بررسی و معرفی کتابهای عکاسی بپردازد. با آرزوی موفقیت برای او.