همزمان با تغییر طراحی سایت عکاسی تغییرات گسترده ای در دیگر قسمت های سایت نیز صورت گرفته است که به مرور به توضیح و تشریح این تغییرات خواهیم پرداخت. یکی از بخش های جدید در سایت عکاسی بخش عکاسی دیجیتال است. در این بخش هر روز آخرین اخبار و اطلاعات فن آوری های دنیای عکاسی دیجیتال را خواهید یافت. از دیگر بخش های جدید سایت بخش عکس روز است که در قالبی تازه و متفاوت طراحی شده است در این بخش سعی خواهیم کرد به کمک شما روزانه یک عکس خوب ( ترجیحا” عکس روز با موضوع اجتماعی و هنری ) به نمایش گذاشته شود. توجه داشته باشید که با کلیک بر روی عکس روز در صفحه اول سایت امکان مشاهده عکس در ابعاد بزرگتر فراهم شده است. در روزهای آتی درباره دیگر بخش ها و تغییرات آنها بیشتر خواهیم گفت.