” اینجا پر است از استعدادهای خدا دادی. می شود تنها با صید اصولی آب زیان دریا نگاهان توام با حسرت مردمان این شهر را به نگاهی سرشار از امید مبدل ساخت. کمی همت و کمی نگاه مدرن کافی است تا چهره زشت بیکاری و فقر را پاک کرد. سایه پلید و شوم اعتیاد را از چهره جوانان این خطه دور کنید.
باورکنید دارد کمی دیرمی شود…”

مهدی منعم، عکاسی که همواره در صحنه های جنگ ایران و عراق حاضر بوده، همراه مجموعه ی عکس هایش از استان هرمزگان که در دی ماه ۸۴ گرفته، نوشته ی بالا را برای سایت عکاسی فرستاد. برای دیدن عکس های او به اینجا بروید.
منعم که متولد سال ۱۳۳۹ است، عکاسی را از سال ۵۷ شروع کرده. گزارش های تصویری (ویدئو و عکس) او از جنگ و جانبازان و کودکان و زنان مجروح جنگ از جمله گزارش های مستندی است که در تاریخ عکاسی ایران ماندگار شده است.
او مجموعه ی عکس هایش را در کتابی با عنوان “معجزه ی امید” چاپ کرده است.
سایت عکاسی در روزهای آینده گفتگویی را با مهدی منعم منتشر می کند.