life.jpg


آرشیو عکسهای مجله Life با کمک Google بر روی اینترنت قرار گرفت. بسیاری از این عکس‌ها تاکنون منتشر نشده‌اند و برای اولین بار در این همکاری مشترک گوگل و Life در دسترس عموم قرار می‌گیرد. عکسها توسط سیستم Image search قابل جستجو هستند، همچنین امکان جستجو بر اساس افراد، مکانها، وقایع، فرهنگ و ورزش وجود دارد.

> آرشیو مجله Life 

> مجله Life و فتوژورنالیسم