سایت «راه سوم» از یازدهم دی ۸۹ فعالیت خود را آغاز کرد.
روابط عمومی راه سوم، هدف اصلی این سایت را ارائه تصویری دقیق و مستمر از وجوه مختلف هنر «فتوژورنالیسم»، ارائه مباحث آموزشی و بالا بردن سطح کیفی این هنر معاصر و جهانی به زبان فارسی اعلام کرده است.
همچنین در خبر معرفی سایت آمده است: «در مدت زمان تکوین این سایت، سعی شد با حفظ رابطه‌ای پیگیر، دوستانه و مستمر با هنرمندان فتوژورنالیست و مراکز حرفه‌ای، تا آن جا که امکان دارد تصویری روشن تر از این حرفه ارائه شود. سایت راه سوم در پنج بخش تازه‌های هفته، کارگاه، برنامه‌های آموزشی، مقاله و گفتگو محتوای خود را ارایه کرده است.
برای آشنایی بیشتر با فلسفه شکل‌گیری این سایت تخصصی می‌توانید به بخش درباره ما مراجعه کنید.»

اگر چه در سایت اشاره‌ای به اسامی مدیران و گردانندگان سایت نشده است اما نام‌های سارا محمدی فتح، منیره میراحمدی، فرانه ساروق فراهانی و علی اکبر شیرژیان در زیر مطالب منتشر شده مشاهده می‌شود.

سایت عکاسی برای گردانندگان سایت «راه سوم» موفقیت و استمرار آرزو می‌کند.