کتاب سرآغاز عکاسی در قزوین تاریخ و پیشینه عکاسی در قزوین از دوره ناصرالدین شاه قاجار تا سال ۱۳۴۸ خورشیدی در ۳۳۶ صفحه به همراه ۲۳۶ عکس منتشر شد.
این کتاب در ۴ فصل تنظیم شده است.
فصل اول به پیشینه عکاسی در قزوین اختصاص دارد. بر اساس این تحقیق، نخستین عکس در تاریخ عکاسی در قزوین، توسط لوئیجی مونتابونه ایتالیایی در سال ۱۲۴۱ خورشیدی گرفته شده است. در ادامه این فصل، ۴ نمونه از عکس‌های مونتابونه از قزوین به چاپ رسیده است. اصل این عکس‌ها در کتابخانه ونیز و آلبوم خانه کاخ گلستان نگهداری می‌شود.
 فصل دوم به زندگی و نمونه عکس‌های عکاسان اولیه قزوینی اختصاص یافته است.
فصل سوم دربرگیرنده عکس‌هایی قدیمی از بناهای تاریخی قزوین است که توسط عکاسانی نظیر آنتوان خان سوریوگین و آقایانس عکاس و تعدادی دیگر از عکاسان ناشناخته گرفته شده است.
فصل چهارم مشتمل بر عکس‌هایی از رجال و خاندان‌های قزوینی در دوره قاجار است که به جز ۴ مورد، عکاسان آن‌ها شناخته شده نیست.
عکس‌های کتاب، از لحاظ مردم‌شناسی، معماری و میراث فرهنگی قابل توجه است.
کتاب سرآغاز عکاسی در قزوین ده هزار تومان ارزش دارد و علاقه مندان می‌توانید برای تهیه کتاب با تلفن مولف به شماره ۰۹۱۲۷۸۳۱۰۸۸ تماس بگیرند.