910404
 

درسگفتارهای «درآمدی انتقادی به عکاسی: شکل‌گیری، نظریه‌ها وتاریخ» توسط مهران مهاجر از سه‌شنبه ششم تیر ۹۱ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ درموسسه پرسش برگزار می‌شود.
این درسگفتار‌ها بر پایهٔ فصل نخست کتاب «عکاسی: درآمدی انتقادی» (نویسنده: لیز ولز/ مترجمان: مهران مهاجر، محمد نبوی، سولماز ختایی‌لر، ویدا قدسی‌راثی / انتشارات مینوی‌خرد) پیش می‌رود. فرآیند شکل‌گیری عکاسی در بستر فرهنگی و اجتماعی سدهٔ ۱۹ تحلیل می‌شود. نوسان عکاسی میان هنر و فن‌آوری را بررسی، و به نسبت این ابزار با الزامات جهان مدرن و نقش آن در شکل‌گیری موقعیت پسامدرن می‌پردازید.
نگاهی اجمالی به نظریه‌های عکاسی که عمدتا از نشانه‌شناسی، روانکاوی و نظریه انتقادی تاثیر گرفته‌اند و به رابطهٔ ویژهٔ عکس با واقعیت نظر دارند، بخش دیگری از این درسگفتارهاست. کاربست عملی این نظریه‌ها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. در آخر به تاریخ‌نگاری در باب عکاسی می‌پردازد و چگونگی تغییر نگاه تاریخ‌نگاران را نسبت به این پدیده بررسی خواهد شد.
برای ثبت نام در این درسگفتار با موسسه پرسش خیابان ولیعصر، بالا‌تر از پارک ساعی، کوچه ساعی یکم، پلاک ۷، زنگ دوم، تلفن: ۵ – ۸۸۶۵۸۶۰۳ تماس بگیرید.